Klassiek Ballet Danslessen
Vanaf 6 jaar

KLASSIEK BALLET

Voor kinderen en jongeren
van 6 tot 21 jaar.

Voor het bepalen van het niveau kijken wij
vooral naar de ervaring en het talent en
is leeftijd niet bepalend.

De klassiek ballet lessen bij Evites worden gemaakt op basis van een combinatie tussen de zogenaamde Vaganova Methode en hedendaagse methodes. Voor de oudere kinderen vanaf 8 jaar worden er bij Evites lessen klassiek ballet volgens de Vaganova methode gegeven. Deze lessen zijn gericht op het verkrijgen van lichaamscontrole, uitstraling, elegantie en lenigheid. De leerlingen leren er de passen uit het klassieke balletrepertoire. Zij vormen een onmisbare basis voor andere dansstijlen, zoals MIX dans, moderne dans, jazzballet en showdans.

Er wordt gewerkt aan de barre (afhankelijk van het niveau), op de vloer (floot-barre), in het midden van de zaal (au-milieu), diagonaal etc. Daarnaast worden er choreografieën gecreëerd en regelmatig geoefend en natuurlijk doen de klassieke groepen ook mee aan onze voorstellingen. Daarnaast wordt in de cursus Klassiek Ballet veel aandacht besteedt aan houding, souplesse, techniek en muzikaliteit. Deze lessen zijn een goede voorbereiding op een dansopleiding.

Spitzenles

Spitzenlessen worden als onderdeel van de klassiek ballet lessen gegeven als verlengstuk van de reguliere lessen. Wanneer er de wens en het talent is om spitzenles te volgen, kan dit door de leerling ofwel de ouder/verzorger aangevraagd worden tijdens de de les. De docent bepaalt of het fysiek mogelijk is om deze lessen vast te komen volgen. Wanneer dit het geval is, dient de leerling zelf spitzen aan te schaffen.

Hoe wordt een cursus klassiek ballet opgebouwd naar een professioneel niveau?

Een cursus Klassiek Ballet die gevolgd wordt vanaf een jonge leeftijd heeft chronologisch gezien de volgende fases wanneer deze wordt opgebouwd naar professioneel niveau:

  • Preparatory : 6-9 jaar of 6-8 jaar (afhankelijk van de groep) – indicatie 1 a 2 keer per week lessen
  • First Phase/Basic: 8-10 jaar of 9-12 (afhankelijk van de groep en het niveau). – minimaal 2 keer per week lessen
  • Second Phase/Elementary: 10-12 jaar: minimaal 2 a 3 keer per week lessen, afhankelijk van het doel
  • Third Phase/ Intermediate 12-14 jaar: 3 keer per week of meer lessen, afhankelijk van het doel
  • Fourth Phase/ Advanced from 14-16 jaar: 3 keer per week of meer, afhankelijk van het doel
  • Fifth Phase/ Superior 16-18 jaar